Uppsalagraniet nr G004

Soort: Stollingsgesteente (gids)
Grootte: 60x80x60
Nr Zandstra: 470
Beschrijving door: Wim Hoogendoorn

Op het zwerfsteneneiland komen binnen de noordelijke kristallijne gesteenten 82 gidsgesteenten voor. Ze liggen in het noordwestelijke segment. Van die 82 zijn er maar liefst de helft Uppsalagranieten. Zij zijn dus afkomstig uit het gebied ten NW van Stockholm. Dat is het zogenoemde Hesemann gebied II en het Zandstragebied 4.

In 2011 heeft de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland een educatief project uitgevoerd, genaamd Binnenstebuiten. Hierdoor is het mogelijk geworden een glimp op te vangen van het gesteente achter de verweerde korst. De SVvhZ heeft hiervoor de prestigieuze Beelaerts van Blokland Prijs 2011 ontvangen.

Deze steen is niet geslepen. Zie voor slijpvlakken op een Uppsalagraniet bijvoorbeeld steen G002.

Bij het fotograferen en bewerken van de gesteenten viel me wel iets bijzonders op. In de Uppsalagranieten tref je soms xenolieten aan. Deze zwarte xenoliet en een granieten bobbeltje kwam ook voor op G020, alleen was daar het bobbeltje een kuiltje. Zo kon ik achteraf reconstrueren dat deze twee Uppsalagranieten aan elkaar gezeten hebben. Ongetwijfeld is de breuk hier indertijd bij het afgraven of verplaatsen ontstaan.

Beweeg je muis over een foto voor een grotere versie en een toelichting.

Terug   /   Terug naar het eiland


Deze site is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.