Všngegraniet nr G016

Soort: Stollingsgesteente (gids)
Grootte: 40x95x60 cm
Nr Zandstra: Z356
Beschrijving door: Wim Hoogendoorn

Op het zwerfsteneneiland komen binnen de noordelijke kristallijne gesteenten 82 gidsgesteenten voor. Ze liggen in het noordwestelijke segment. Van die 82 zijn er maar 3 Vangegranieten. Zij zijn afkomstig uit het gebied ten NW van Stockholm. Dat is het zogenoemde Hesemann gebied II en het Zandstragebied 4.

In 2011 heeft de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland een educatief project uitgevoerd, genaamd Binnenstebuiten. Hierdoor is het mogelijk geworden een glimp op te vangen van het gesteente achter de verweerde korst. De SVvhZ heeft hiervoor de prestigieuze Beelaerts van Blokland Prijs 2011 ontvangen.

De laatste 4 afbeeldingen zijn gemaakt na het project Binnenstebuiten.
De Vangegraniet heeft ten opzichte van onze andere granieten een wat afwijkende bleekrode kleur. Zij bezit maar weinig donkere mineralen.

Beweeg je muis over een foto voor een grotere versie en een toelichting.

Terug   /   Terug naar het eiland


Deze site is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.