Uppsalagraniet nr G020

Soort: Stollingsgesteente (gids)
Grootte: 60x100x70 cm
Nr Zandstra: Z470
Beschrijving door: Wim Hoogendoorn

Op het zwerfsteneneiland komen binnen de noordelijke kristallijne gesteenten 82 gidsgesteenten voor. Ze liggen in het noordwestelijke segment. Van die 82 zijn er maar liefst de helft Uppsalagranieten. Zij zijn dus afkomstig uit het gebied ten NW van Stockholm. Dat is het zogenoemde Hesemann gebied II en het Zandstragebied 4.

In 2011 heeft de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland een educatief project uitgevoerd, genaamd Binnenstebuiten. Hierdoor is het mogelijk geworden een glimp op te vangen van het gesteente achter de verweerde korst. De SVvhZ heeft hiervoor de prestigieuze Beelaerts van Blokland Prijs 2011 ontvangen.

Deze steen is niet geslepen. Zie voor slijpvlakken op een Uppsalagraniet steen G002 en G006.

Bij het fotograferen en bewerken van de gesteenten viel me wel iets bijzonders op. In de Uppsalagranieten tref je soms xenolieten aan. Deze zwarte xenoliet en een granieten kuiltje kwam ook voor op G004, alleen was daar het kuiltje een bobbeltje. Zo kon ik achteraf reconstrueren dat deze twee Uppsalagranieten aan elkaar gezeten hebben. De breuk is hier indertijd bij het afgraven of, nog waarschijnlijker, tijdens het verplaatsen ontstaan. Toen de stenen nog in depot lagen (1998, 1999) lagen ze namelijk naast elkaar en hebben ze hetzelfde Zandstranummer gekregen. Daarna zijn ze tijdelijk een eigen leven gaan leiden.

Beweeg je muis over een foto voor een grotere versie en een toelichting.

Terug   /   Terug naar het eiland


Deze site is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.