Stockholmgraniet nr G052

Soort: Stollingsgesteente (gids)
Grootte: 35x60x50 cm
Nr Zandstra: -
Beschrijving door: Wim Hoogendoorn

Op het zwerfsteneneiland komen binnen de noordelijke kristallijne gesteenten 82 gidsgesteenten voor. Ze liggen in het noordwestelijke segment. Van die 82 zijn er 11 Stockholmgranieten. Zij zijn dus afkomstig uit het gebied rond Stockholm. Dat is het zogenoemde Hesemann gebied II en het Zandstragebied 5.

In 2011 heeft de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland een educatief project uitgevoerd, genaamd Binnenstebuiten. Hierdoor is het mogelijk geworden een glimp op te vangen van het gesteente achter de verweerde korst. De SVvhZ heeft hiervoor de prestigieuze Beelaerts van Blokland Prijs 2011 ontvangen.

De eerste 4 afbeeldingen zijn gemaakt voordat het slijpproject heeft plaatsgevonden. De korst is sterk verweerd. De Stockholmgraniet is een fijnkorrelige (ca 2 mm) biotietgraniet. De laatste 3 afbeeldingen zijn na het slijpen genomen. Daarop is het inwendige van deze steen te zien.

Beweeg je muis over een foto voor een grotere versie en een toelichting.

Terug   /   Terug naar het eiland


Deze site is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.