Uppsalagraniet nr G008

Soort: Stollingsgesteente (gids)
Grootte: 40x35x65 cm
Nr Zandstra: -
Beschrijving door: Wim Hoogendoorn

Op het zwerfsteneneiland komen binnen de noordelijke kristallijne gesteenten 82 gidsgesteenten voor. Ze liggen in het noordwestelijke segment. Van die 82 zijn er maar liefst de helft Uppsalagranieten. Zij zijn afkomstig uit het gebied ten NW van Stockholm. Dat is het zogenoemde Hesemann gebied II en het Zandstragebied 4.

In 2011 heeft de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland een educatief project uitgevoerd, genaamd Binnenstebuiten. Hierdoor is het mogelijk geworden een glimp op te vangen van het gesteente achter de verweerde korst. De SVvhZ heeft hiervoor de prestigieuze Beelaerts van Blokland Prijs 2011 ontvangen.

Deze steen is niet bewerkt. Gepolijste vlakken op een Uppsalagraniet zijn te zien op steen G002 en G006.

De plaatselijk voorkomende rode tinten zijn volgens Zandstra al in het gebergte ontstaan. Op plekken met veel diaklazen is de rode kleur ontstaan door impregnatie met hematiet.

Beweeg je muis over een foto voor een grotere versie en een toelichting.

Terug   /   Terug naar het eiland


Deze site is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.