Stockholmgraniet nr G078

Soort: Stollingsgesteente (gids)
Grootte: 60x45x35 cm
Nr Zandstra: -
Beschrijving door: Wim Hoogendoorn

Op het zwerfsteneneiland komen binnen de noordelijke kristallijne gesteenten 82 gidsgesteenten voor. Ze liggen in het noordwestelijke segment. Van die 82 zijn er 11 Stockholmgranieten. Zij zijn dus afkomstig uit het gebied rond Stockholm. Dat is het zogenoemde Hesemann gebied II en het Zandstragebied 5.

In 2011 heeft de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland een educatief project uitgevoerd, genaamd Binnenstebuiten. Hierdoor is het mogelijk geworden een glimp op te vangen van het gesteente achter de verweerde korst. De SVvhZ heeft hiervoor de prestigieuze Beelaerts van Blokland Prijs 2011 ontvangen.

De Stockholmgraniet is een fijnkorrelige (ca 2 mm) biotietgraniet. Bij de zwerfstenen G001 en G052 kan dankzij de gepolijste vlakken de overgang bekeken worden tussen de verweerde buitenkant en het inwendige van de steen.

Beweeg je muis over een foto voor een grotere versie en een toelichting.

Terug   /   Terug naar het eiland


Deze site is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.