Hedesundagraniet nr G034

Soort: Stollingsgesteente (gids)
Grootte: 35x75x50 cm
Nr Zandstra: 351
Beschrijving door: Wim Hoogendoorn

Op het zwerfsteneneiland komen binnen de noordelijke kristallijne gesteenten 82 gidsgesteenten voor. Ze liggen in het noordwestelijke segment. Van die 82 zijn er 13 Hedesundagranieten of verwante gesteenten. Zij zijn dus afkomstig uit het gebied ten noordwesten van Stockholm. Dat is het zogenoemde Hesemann gebied II en het Zandstragebied 4.

In 2011 heeft de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland een educatief project uitgevoerd, genaamd Binnenstebuiten. Hierdoor is het mogelijk geworden een glimp op te vangen van het gesteente achter de verweerde korst. De SVvhZ heeft hiervoor de prestigieuze Beelaerts van Blokland Prijs 2011 ontvangen.

Erg opvallend in deze roodachtige graniet is het voorkomen van megakristen. Ze zijn minder groot als in steen G003. Het zijn een of enkele centimeters lange veldspaten.

Gepolijste vlakken zijn te zien op zwerfsteen G003 en G005.

Beweeg je muis over een foto voor een grotere versie en een toelichting.

Terug   /   Terug naar het eiland


Deze site is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.