Sala_Uppsalagraniet nr G013

Soort: Stollingsgesteente (gids)
Grootte: 50x90x60 cm
Nr Zandstra: Z664
Beschrijving door: Wim Hoogendoorn

Op het zwerfsteneneiland komen binnen de noordelijke kristallijne gesteenten 82 gidsgesteenten voor. Ze liggen in het noordwestelijke segment. Van die 82 zijn er 11 Salagranieten. Zij zijn afkomstig uit het gebied ten NW van Stockholm. Dat is het zogenoemde Hesemann gebied II en het Zandstragebied 4.

In 2011 heeft de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland een educatief project uitgevoerd, genaamd Binnenstebuiten. Hierdoor is het mogelijk geworden een glimp op te vangen van het gesteente achter de verweerde korst. De SVvhZ heeft hiervoor de prestigieuze Beelaerts van Blokland Prijs 2011 ontvangen.

Ook Salagraniet is een voornamelijk zwart, wit en grijze biotietgraniet en lijkt dus wel op een Uppsalagraniet. Er zijn wat minder zwarte mineralen en daarom maakt het gesteente een wat wittere indruk. Mogelijk is het ook een Uppsalagraniet (mondelinge mededeling Henk Scheerboom).

Beweeg je muis over een foto voor een grotere versie en een toelichting.

Terug   /   Terug naar het eiland


Deze site is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.