Kruizinga_82

Soort: Kwartsiet met kwartsader
Grootte:
Nr Zandstra: nvt
Beschrijving door: wh

Gedetermineerd door P. Kruizinga, dd 19610627: Kwartsiet met kwartsader. Door de Rijn of Maas aangevoerd.
Nb Achter de zuidelijke herkomst staat een vraagteken.

Foto 7: Steen 82 op de Ruiterberg (1974-19991011). In zwart het oorspronkelijke nummer van Kruizinga. In groen het Hoogendoorn nummer (39). Stenen werden indertijd niet schoongemaakt en waren dan ook niet of nauwelijks herkenbaar.

Beweeg je muis over een foto voor een grotere versie en een toelichting.

Terug   /   Terug naar het eiland


Deze site is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.