Kruizinga_40

Soort: Gneis
Grootte:
Nr Zandstra: nvt
Beschrijving door: wh

Problematische reconstructie.
Gedetermineerd door P. Kruizinga, dd 19610627: Kwartsiet met kwartssnoeren en pyrietkuben ui het Onder-Cambrium van de Ardennen, Revinien. Aangevoerd door Rijn of Maas.

Foto 7: Steen 40 op de Ruiterberg (1974-19991011). In zwart het oorspronkelijke nummer van Kruizinga. In groen het Hoogendoorn nummer (36). De nummers zijn zeer duidelijk herkenbaar. Het moet een misverstand zijn bij Kruizinga, want dit is geen revinienkwartsiet maar eerder een gneis.

Beweeg je muis over een foto voor een grotere versie en een toelichting.

Terug   /   Terug naar het eiland


Deze site is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.