Kruizinga_60

Soort: Uppsalagraniet
Grootte:
Nr Zandstra: nvt
Beschrijving door: wh

Gedetermineerd door P. Kruizinga, dd 19610627: Upsala-graniet. Door het diluviale landijs hier gebracht uit Fennoscandia.

Steen 60 op de Ruiterberg (1974-19991011). In zwart het oorspronkelijke nummer van Kruizinga. In groen het Hoogendoorn nummer (8). Stenen werden indertijd niet schoongemaakt en waren dan ook niet of nauwelijks herkenbaar.

Op het zwerfsteneneiland zelf, dus niet in deze collectie van het Geologisch Park Maarn, komen binnen de noordelijke kristallijne gesteenten 82 gidsgesteenten voor. Ze liggen in het noordwestelijke segment. Van die 82 zijn er maar liefst de helft Uppsalagranieten. Zij zijn dus afkomstig uit het gebied ten NW van Stockholm. Dat is het zogenoemde Hesemann gebied II en het Zandstragebied 4.

In 2011 heeft de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland een educatief project uitgevoerd, genaamd Binnenstebuiten. Hierdoor is het mogelijk geworden een glimp op te vangen van het gesteente achter de verweerde korst. De SVvhZ heeft hiervoor de prestigieuze Beelaerts van Blokland Prijs 2011 ontvangen.

De laatste 3 afbeeldingen zijn na het slijpen genomen.

Beweeg je muis over een foto voor een grotere versie en een toelichting.

Terug   /   Terug naar het eiland


Deze site is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.