Kruizinga_wh28

Soort: Gneis
Grootte:
Nr Zandstra: nvt
Beschrijving door: wh

Gedetermineerd door P. Kruizinga, dd 19610627, maar ik heb het resultaat nog niet kunnen reconstrueren.

Foto 7: Steen op de Ruiterberg (1974-19991011). Het oorspronkelijke nummer van Kruizinga niet zichtbaar. In groen het Hoogendoorn nummer (28). Stenen werden indertijd niet schoongemaakt en waren dan ook niet of nauwelijks herkenbaar

Beweeg je muis over een foto voor een grotere versie en een toelichting.

Terug   /   Terug naar het eiland


Deze site is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.