Kruizinga_21

Soort: Gneis
Grootte:
Nr Zandstra: nvt
Beschrijving door: wh

Gedetermineerd door P. Kruizinga, dd 19610627: Gneis. Door het diluviale landijs hier gebracht uit Fennoscandia.

Foto 7: Steen 21 op de Ruiterberg (1974-19991011). In zwart het oorspronkelijke nummer van Kruizinga. In groen het Hoogendoorn nummer (21). Stenen werden indertijd niet schoongemaakt en waren dan ook niet of nauwelijks herkenbaar.

Beweeg je muis over een foto voor een grotere versie en een toelichting.

Terug   /   Terug naar het eiland


Deze site is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.