Uppsalagraniet_Znr176

Soort: Gidsgesteente
Grootte:
Nr Zandstra: 176
Beschrijving door: wh

Determinatie Zandstra: Uppsalagraniet

Beweeg je muis over een foto voor een grotere versie en een toelichting.

Terug   /   Terug naar het eiland


Deze site is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.