Collecties kleine stenen

De stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland heeft 2x een legaat, bestaande uit kleine (< 20cm) zwerfstenen ontvangen. We zijn nu bezig met het registreren, fotograferen, bewerken en in de computer invoeren van beide collecties. Per steen worden meestal 7 fotos ingevoerd. Beschrijvingen zullen, waar nodig, later volgen.

Collectie Hulst
Dhr. Hulst heeft zijn zwerfstenen verzameld op het noordelijke gedeelte van de Utrechtse Heuvelrug, met name op de Leusderheide. Hij heeft de stenen verzameld op 26 vindplaatsen. In dit deel van de website zal het daarom k mogelijk worden om per lokatie zwerfstenen te bekijken. We starten bij deze collectie met gidsgesteenten en de sedimentgesteenten. Er zijn intussen 123 stenen ingevoerd. Niet op elke lokatie op de kaart zijn al stenen zichtbaar. Er wordt vooralsnog gemikt op een vulling met 200 stenen in 2015.

Collectie van Vliet
De stenen van Maarten van Vliet zijn allemaal uit de Zanderij in Maarn afkomstig en door hem verzameld in de periode 1992 2000. De collectie bestaat uit twee delen. In de eerste plaats gaat het om door hem in de Zanderij Maarn gevonden losse kleine stenen. In de tweede plaats is er een verzameling afslagen van de grote zwerfstenen, die nu op het eiland liggen. Die afslagen zijn door Jaap Zandstra gebruikt voor de definitieve determinatie van de zwerfstenen. Er zijn nu in totaal 166 stenen ingevoerd en vooralsnog streven we naar een totaal bestand van ca 200 stenen in 2014.

Maak uw keuze