Uppsalagraniet 1

Soort: gidsgesteente
Grootte:
Beschrijving door:

Er is geen toelichting

Beweeg je muis over een foto voor een grotere versie en een toelichting.


Terug