Collecties kleine stenen

Collectie Van Vliet

Afslagen Gidsgesteenten

Arnograniet_Znr241


Bruine Oostzeekwartsporfier_128


Hedesundagraniet_Znr132


Hedesundagraniet_Znr206


Hedesundagraniet_Znr281


Hedesundagraniet_Znr340


Hedesundagraniet_Znr351


Hedesundagraniet_Znr555


Hedesundagraniet_Znr598


Hedesundagraniet_Znr675


Hedesundagraniet_Znr710


Salagraniet_Znr111


Salagraniet_Znr131


Salagraniet_Znr460


Salagraniet_Znr477


Salagraniet_Znr628


Salagraniet_Znr676


Stockholmgraniet_Znr207


Stockholmgraniet_Znr268


Stockholmgraniet_Znr320


Stockholmgraniet_Znr394


Uppsalagraniet_Znr117


Uppsalagraniet_Znr176


Uppsalagraniet_Znr469


Uppsalagraniet_Znr503


Uppsalagraniet_Znr536


Uppsalagraniet_Znr643


Vangegraniet_Znr467terug