Collecties kleine stenen

Collectie Van Vliet

Hele Gidsgesteenten

Bruine Oostzeekwartsporfier_1


Hedesundagraniet_1


Salagraniet_1


Stockholmgraniet_1


Stockholmgraniet_2


Uppsalagraniet 1


Uppsalagraniet_2


Uppsalagraniet_3


Uppsalagraniet_4


Vangegraniet_1terug