Home > Gaasterland; IJstijden- en stenenroute

Gaasterland; IJstijden- en stenenroute

Indertijd heb ik als hoofdredacteur van Grondboor & Hamer nogal eens aan de lezers gevraagd om informatie over grote solitaire zwerfstenen en zwerfstenenverzamelingen in de openlucht. Op dergelijke verzoeken wordt in de praktijk nauwelijks gereageerd. Jan & Els Weertz reageerden wel en verwezen me naar de zwerfstenenroute in Gaasterland. Ook een flink aantal afbeeldingen van stenen uit deze route, met citaten uit een folder, werd me door hen aangeboden. Hartelijk dank daarvoor.

Tijdens een aardkundige vakantie in 2010 in Friesland en Drenthe kwamen wij in het veld enige van deze stenen tegen en bedacht ik dat ik hier nog steeds wat mee moest doen. Toen wij ter plaatse waren was het informatiecentrum Mar en Klif (De Brink 4 in Oudemirdum) gesloten. Hier is de route te koop.

De route bestaant uit 24 megalithen. Bij de afzonderlijke stenen staat steeds een informatiebordje en in de folder wordt een en ander verder toegelicht. Omdat ik niet weet of men publikatie van de stenen en de route op prijs stelt (mogelijke concurrentie met folder) beperk ik me tot de verwijzing naar deze mooie route en de afbeelding van de eerste steen (nr 23) die ikzelf uit deze route zag.
Deze steen staat langs de weg (De Dollen) als je van het Oudemirdumerklif (zie elders op de site aardkundige monumenten) naar Oudemirdum rijdt. Het is een porfirische graniet en allerlei informatie erover kum je lezen in de eerder genoemde routebeschrijving. Mij bleef de steen, als voormalige Zeeuw, vooral bij door zijn vorm. Het lijkt wel of de stormen in het verleden de steen hebben doen buigen als een boom.Terug


De bouw van deze site is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.            Design en realisatie:

Terug