Home > Zwerfsteen van Rhenen

Zwerfsteen van Rhenen

Rhenen ligt op een zeer markante plaats op de Utrechtse Heuvelrug. Zie voor informatie over de stuwwal bijvoorbeeld de site www.aardkundigemonumenten.nl . Op de noordflank van de stuwwal, dus aan de 'ijszijde' van de stuwwal ligt de voormalige zandafgraving de Dikkenberg. Van de kraanmachinist Dekker heb ik indertijd vernomen dat hier veel zwerfstenen zijn aangetroffen.

De lokatie van de enorme zwerfsteen in Rhenen.

Op een metalen plaatje staat dat deze steen indertijd gevonden is door G. v.d. Haar tijdens graafwerkzaamheden in Kwintelooijen. Dat is de nieuwe naam voor de Dikkenberg en de latere uitbreiding van de zandafgraving.

De zwerfsteen op een keienvloertje van zwerfstenen.

De zwerfsteen is gedetermineerd als Uppsalagraniet. Deze zwerfsteen valt dus binnen het algemene beeld van de gidsgesteenten op de Utrechtse Heuvelrug, namelijk dat de herkomstgebieden met name ten westen van Stockholm in het midden van Zweden gezocht moeten worden.

De imposante zwerfsteen met zijn bijzondere vorm

Op het bord staat nog wat aanvullende informatie over de zwerfsteen opgesomd. Het genoemde gewicht van 16.000 kg is wel zeer indrukwekkend.

Het informatiepaneel

Bronnen:

Foto’s:
BOHO-team.

Literatuur:
Hoogendoorn, W. Komt dat zien: Zwerfstenenmonumenten in Nederland. Grondboor & Hamer 2007 nr 3 / 4, p 72-78
Hoogendoorn, W., Zwerfsteneneiland Maarn en andere aardkundige monumenten. KNNV Uitgeverij 2006Terug


De bouw van deze site is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.            Design en realisatie:

Terug