Home > Zevenhoven. Lindeboomseweg

Zevenhoven. Lindeboomseweg

Op het zwerfsteneneiland Maarn heb ik al meer dan 300 rondleidingen gegeven. Zeker 100 keer heb ik al een van de gasten horen zeggen dat hij of zij vele jaren over de A12 hierlangs gereden was en altijd al eens van dichtbij had willen kijken.

Zelf rijd ik regelmatig over de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Aan de noordzijde van de weg zie ik dan ter hoogte van Amersfoort Noord tussen het bedrijf Smink en het benzinestation in een flits grote stenen liggen. Op Google had ik al eens zitten kijken of ik daar in de buurt kon komen.

Een flinke collectie zwerfstenen ten noorden van de A1

Met het BOHOteam maken we uiteindelijk een keer een trip naar de verzameling zwerfstenen via Zevenhoven. Gelukkig treffen we de eigenaar. Hij vertelt dat de zwerfstenen van verschillende plaatsen komen waar het bedrijf in het verleden zand gegraven heeft, zoals de Palz, Soesterberg en de Soesterduinen. Het is niet meer bekend welke stenen van welke lokatie komen. De meeste zullen gezien de genoemde lokaties wel afkomstig zijn van de noordelijke stuwwalboog van de Utrechtse Heuvelrug, die van Amersfoort naar het westen loopt.

Diverse stenen zouden zo uit de collectie Maarn kunnen komen. Als voorbeeld toon ik hier een Jotnische Zandsteen.

Een Jotnische Zandsteen

Sommige stenen zijn apart neergelegd, maar hier is een bergje gemaakt. Er zitten verschillende grijze en rode granieten tussen, maar ook metamorfe gesteenten.

Een zwerfstenenberg

Langs het hek staat een rij hoge menhirachtige stenen. Het lijkt wel een soort alignement. Hier een mooi exemplaar.

Een exemplaar uit de rij menhirs

Hier een detail van de vorige foto. Het is een Uppsalagraniet. Er komen wel meer Uppsalagranieten in deze verzameling voor. Op zich verwondert dat me niet, omdat in de collectie Maarn ook relatief veel noordelijke kristallijne gidsgesteenten Uppsalagranieten zijn.

Detail van vorige foto

Deze steen staat ook in de rij en is op zich al een mooi kunstwerk van moeder natuur. Enerzijds door de complexe vorming maar anderzijds ook als mooi erosieproduct.

Een kunstwerk van moeder natuur

Op deze detailfoto is de vervormde structuur zichtbaar van deze metamorfe steen.

Metamorf gesteente

Wat verder van het huis weg ligt nog een bergje wat grauwere stenen. Midden onder is een kwartsiet met een witte kwartsader zichtbaar.

Een bergje grauwe stenen

Hier nog een foto van het gesteente linksonder op de vorige foto. Een conglomeraat. Er zitten wel donkere kwartsieten in, maar ik weet niet of het een Burnot is.

Bij dit onderwerp heb ik maar een klein gedeelte van de totale collectie uitgelicht. De totale collectie is wel zichtbaar op de eerste afbeelding. Er zitten mooie gesteenten bij. Kennelijk zijn de minder mooie exemplaren niet hier terecht gekomen. Natuurlijk is het wel jammer dat de herkomst een beetje gemengd is, maar ja dat zie je ook wel in museale collecties. Dat is dan weer het aardige van het zwerfsteneneiland Maarn, dat daar de totale collectie echt van een plaats, de zanderij Maarn, afkomstig is.

Een conglomeraat

Bronnen:
Afbeeldingen:
BOHOteamTerug


De bouw van deze site is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.            Design en realisatie:

Terug