Home > Geologisch Museum Hofland in Laren

Geologisch Museum Hofland in Laren

Vanaf 1988 is het Geologisch Museum Hofland gevestigd in dit oude tolhuis in Laren. In 2005 heeft het museumgebouw een aanzienlijke uitbreiding ondergaan. Maar ook het karakter van de verzameling is wat veranderd en uitgebreid. Naast Geologie en Paleontologie spelen nu ook Biologie en Archeologie een belangrijke rol.

Verbouwingswerkzaamheden bij Geologisch Museum Hofland in 2005

In het museumgebouw liggen talrijke mooie gezaagde en gepolijste stenen te pronken in mooie vitrinekasten. Naamkaartjes, soms met aanvullende informatie, verduidelijken het beeld voor de liefhebbers.

Veel stenen in prachtige vitrinekasten.

De bezoeker kan zijn eigen kennis ook nog eens testen bij een aantal genummerde stenen.

Genummerde stenen dagen uit om zelf te determineren.

Door op de knoppen van een paneel te drukken kan men toetsen of de eigen determinatie goed is.

Het testpaneel

Bij de verbouwing is in het souterrain een flinke depotruimte gemaakt. Hier liggen duizenden stenen, netjes geregistreerd, opgeslagen. Maar mijn belangstelling gaat nu met name uit naar het grotere werk in de aangrenzende 'buitententoonstelling': de gesteentetuin.

Keurig opgeslagen gesteenten.

De gesteentetuin doet zijn naam eer aan. Het is echt een tuin. Tussen 1989 en 1993 heeft tuinarchitect Bakker de oude moestuinen rond het gebouw omgetoverd in een tuin waarin veel zwerfstenen een plaats gekregen hebben. Ik heb er enerzijds bewondering voor hoe de architect op zo'n kleine oppervlakte zoveel stenen kwijt kon, maar anderzijds zouden voor mij de stenen wel wat prominenter aanwezig mogen zijn ten koste van het groen.

Een overzicht van de gesteentetuin.

De stenen zijn zoveel mogelijk gegroepeerd neergelegd. Op de bordjes staat de naam vermeld en eventeel aanvullende informatie, bijvoorbeeld bij gidsgesteenten het herkomstgebied van de zwerfstenen. Zo staat op het bordje op onderstaande foto vermeld:
Uppsalagraniet
Dieptegesteente
Uppland, Zweden
Wat niet vermeld staat is de vindplaats in Nederland.

Een groep bij elkaar behorende stenen met informatiebord.

Dat is bij deze verzameling niet overbodig. De collectie grote zwerfstenen van het Geologisch Museum Hofland is namelijk van zeer verschillende plaatsen afkomstig. De heer N.J.M. Zethof vertelde me dat de stenen deels uit de wijdere omgeving, verschillende plaatsen in het Gooi, kwamen. Zware vrachten zijn echter ook afkomstig uit de Noordoostpolder (Urkerbos) en zelfs de Hondsrug.

Een impressie van de gesteentetuin langs het wandelpad.

Er zijn ook enkele grote blokken plaatseigen zandsteen aanwezig. Die zijn, in dit geval in het Gooi, ter plaatse door verkitting gevormd in de zandige losse sedimenten.

Plaatseigen zandsteen

Erg aardig is ook dat men aandacht schenkt aan het gebruik van natuursteen. Zo kan men bijvoorbeeld een grenspaal, een molensteen, kasseien en - op de onderstaande foto - zandstenen stapstenen (flagstones) zien.

Een straatje met flagstones.

Bronnen:

Interview:
(telefonisch) met de heer N.J.M. Zethof.

Foto’s:
BOHO-team.

Literatuur:
Hoogendoorn, W. Komt dat zien: Zwerfstenenmonumenten in Nederland. Grondboor & Hamer 2007 nr 3 / 4, p 72-78
Hoogendoorn, W., Zwerfsteneneiland Maarn en andere aardkundige monumenten. KNNV Uitgeverij 2006

Openingstijden etc. zie:
www.geologischmuseumhofland.nlTerug


De bouw van deze site is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.            Design en realisatie:

Terug