Home > Sterrenstenen Vijlenerbosch

Sterrenstenen Vijlenerbosch

In de bossen ten zuiden van Vijlen liggen merkwaardige stenen in de open lucht. Het is me niet duidelijk of we te maken hebben met het Elzetterbosch (bron kaart) of het Vijlenerbosch (bron informatiepaneel). In ieder geval liggen de stenen bij de pijlpunt op de onderstaande afbeelding.
Opvallend is wel dat Staatsbosbeheer haar route niet langs dit punt laat gaan en er ook vanuit de route niet naar verwijst.

De lokatie van de Sterrenstenen

Zo kan het gebeuren dat de verbaasde wandelaar opeens een informatiepaneel temidden van het groen ziet. Dat is een leuke verrassing. Maar ja, wie loopt er nou juist over dit paadje.

Een informatiepaneel in het groen

De tekening op het informatiepaneel geeft aan dat we net op de grens staan tussen het lager gelegen grind, dat afgezet is door de Oost-Maas en het vuursteeneluvium.

Het informatiepaneel

Ter nadere toelichting naast de paneeltekst: Het vuursteeneluvium is het restant van een dik kalkpakket, waaruit de kalk is opgelost. In het dikke pakket vuursteen is een gedeelte van de losse vuurstenen door opgelost kiezelzuur aan elkaar gekit. Op die manier ontstaat een vuursteenbreccie, een aan elkaar gekit vast gesteente.

Tekst informatiepaneel

Er ligt een gigantische kei en diverse kleinere stenen. Ze bestaan allemaal uit het verkitte vuursteeneluvium.
Opvallend is wel dat het geheel flink is aan het vergroenen. De stenen gaan hier niet aan kapot, maar het is wel zonde dat door het ontbreken van beheer de aardkundige waarden worden verdoezeld.

De Sterrenstenen

Ook de kleinere stenen worden bedekt door overvloedige mosgroei, waardoor je feitelijk niet kunt zien met welk gesteente je te maken hebt.

Een mosbult

Hier een kleinere steen waarin de samenstelling goed te zien is. De hoekige vuursteenbrokken zijn aan elkaar gekit.

Eindelijk zicht op de steen

De bovenkant van de grote kei is helemaal met mos bedekt. Langs de flanken is het wat minder, maar het valt toch niet mee om een mooi kaal plekje te vinden.

Zoeken naar een mooi kaal plekje

Uiteindelijk is er natuurlijk wel een plekje op de grote steen te vinden waar de vuurstenen zichtbaar zijn.

Als je bedenkt wat voor mooi fenomeen en processen hier te zien of af te leiden zijn, dan is het merkwaardig hoe de eigenaren ermee omgaan. Je vraagt je af of ze er eigenlijk wel trots op zijn. Het paneel ziet er prima uit, maar waarom is het monument niet opgenomen in een route. Een bordje aan een boom is toch heel eenvoudig en goedkoop. Ook een zijpad van een route is denkbaar. En dan het monument zelf: schoonmaken.

Vuursteen is zichtbaar

Bronnen:
Afbeeldingen:
BOHOteam
Literatuur: Felder, W., 2003. Bodemschatten van Zuid-Limburg. Uitgave: VVV Zuid-Limburg, Natuurhistorisch Museum Maastricht en stichting IKL.Terug


De bouw van deze site is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.            Design en realisatie:

Terug