Home > Zandsteenbrokken Vijlenerbosch

Zandsteenbrokken Vijlenerbosch

In het Vijlenerbosch zijn, in aardkundig opzicht, diverse boeiende objecten en verschijnselen te zien. Op onderstaande luchtfoto van google ligt bij de rode P een parkeerterreintje. Direct ten zuidoosten van de weg ligt een kleine groeve. Het is een kleine groeve die niet echt onderhouden wordt, maar je kunt er goed zien dat in deze omgeving vuursteeneluvium aan het oppervlak ligt. Er is hier dus een dik kalkpakket opgelost en de resten daarvan zijn op de (nog) niet opgeloste kalk blijven liggen. Als je vervolgens in oostelijke richting langs de zuidzijde van de weg loopt, kun je in de verte op een zijpad een steen zien liggen (punt 1, zie onderstaande foto).

Ligging Zandsteenbrokken in het Vijlenerbosch

Een klein bordje met bijvoorbeeld de tekst Geologisch Monument zou zeer plezierig zijn voor de educatieve recreant.

Speuren naar het monument

Bij de zandsteenbrokken staat een informatiepaneel. Er wordt niet alleen uitleg gegeven over de zandstenen, maar ook over dolines, waarvan een mooi voorbeeld hemelsbreed op enkele honderden meters afstand ligt. Onder een doline ligt een oplossingsgat in de kalksteen, een zogenoemde orgelpijp. Op de site over de aardkundige monumenten kun je, bijvoorbeeld bij de groeve Blankenberg en de Julianagroeve, mooie voorbeelden van al dan niet opgevulde orgelpijpen zien.

Een uitgebreid informatiepaneel

Op het informatiepaneel wordt de ontstaanswijze van de zandsteenblokken toegelicht.

Toelichting ontstaanswijze zandsteenbrokken

De stenen zijn niet allemaal ter plaatse gevonden, maar wel in deze omgeving. Op zich ben ik geen voorstander van het verplaatsen van grote stenen, maar de ligging op het vuursteeneluvium en eventuele loess hier ter plaatse is in aardkundig opzicht juist. Het zou te betreuren zijn als ze in een geheel ander landschap waren neergelegd.

Kanjers in het bos

Door het hier samenbrengen van de grote zandsteenbrokken is hier dan ook een veel sprekender geologisch monument ontstaan, als wanneer er hier en daar een min of meer verloren steen zou liggen. Dat zou maar door weinig mensen herkenbaar zijn.

De verzameling Tertiaire zandsteenbrokken

Hoewel sommige recreanten misschien zullen denken dat het hier versteende groene zanden betreft, is dat toch niet waar. De vergroening wordt veroorzaakt door algen, mossen en korstmossen.

Groene zandstenen

Van dichtbij zijn de zandkorrels zichtbaar.

Detail zandsteen

Bronnen:
Afbeeldingen:
BOHOteam
Literatuur: Felder, W., 2003. Bodemschatten van Zuid-Limburg. Uitgave: VVV Zuid-Limburg, Natuurhistorisch Museum Maastricht en stichting IKL.Terug


De bouw van deze site is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.            Design en realisatie:

Terug