Home > Lehesten Thueringen

Lehesten Thueringen

Hoewel de nadruk bij deze site ligt op zwerfstenen, wil ik hier ook eens een ander stenenmonument in de openlucht laten zien. Bij een bezoek aan een enorme leisteengroeve in Lehesten (zie site aardkundige monumenten) kwamen we opeens bij dit stenenmonument terecht.

Lehesten ligt helemaal in het zuidoosten van Thueringen en maakte deel uit van het vroegere Oost Duitsland.

Toevallig een stenenmonument ontdekt

Van de voormalige groeve is een Schieferpark gemaakt en daar past een stenenmonument natuurlijk wel bij. Zoals gezegd betreft het hier geen zwerfstenen maar gesteenten die in de regio voorkomen. Op een informatiepaneel staat een en ander uitgelegd.

Het informatiepaneel

Het aantal soorten stenen is beperkt, maar dat heeft de makers er niet van weerhouden om een zeer informatief paneel te maken. Op de centrale foto staan de gesteenten goed herkenbaar afgebeeld en genummerd.

De genummerde gesteenten

Mede omdat het maar een beperkt aantal gesteenten betreft heeft men ruime aandacht aan elke steen kunnen besteden. Van elk gesteente staat dan ook iets vermeld over de stratigrafie, ouderdom, gesteentebeschrijving, ontstaanswijze, toepassing en de herkomst van de hier liggende steen. Mijns inziens een zeer geslaagd informatiepaneel.

Uitstekende informatie

Ik wil niet het gehele paneel hier weergeven uit respect voor de makers. Daarom beperk ik me tot een voorbeeld van de beschrijving van gesteente nr 2, de Griffelschiefer.

Voorbeeld van een beschrijving

Zoals hier te zien is kun je op je gemak de gesteenten van alle kanten fotograferen. Vanwege het boven weergegeven voorbeeld sta ik hier bij groep 2, de Griffelschiefer.

Goede mogelijkheden om te fotograferen

En hier de Griffelschiefer nog eens centraal in beeld.

Samenvattend: De ontdekking van deze gesteentetuin was een aangename verrassing en ik heb bewondering voor het prima informatiepaneel.

De groep Griffelschiefer

Afbeeldingen: BOHOteamTerug


De bouw van deze site is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.            Design en realisatie:

Terug