www.zwerfsteneneiland.nl --> Conglomeraat groeve Orenberg

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Conglomeraat groeve Orenberg

Enkele honderden meters ten zuiden van Cadier en Keer ligt de voormalige groeve Orenberg. Hier liggen, in een enigszins gevaarlijke bocht op een open plekje in het bos, enkele grote stenen die vrijgekomen zijn bij het afgraven van grind.


Informatiepaneel bij de stenen

Een blik op de stenen leert al snel dat het rivierafzettingen zijn die verkit zijn tot conglomeraten.Detail van het conglomeraat.

Op de kalksteen van de Formatie van Maastricht is vele miljoenen jaren later in het Kwartair door de Maas een grindpakket afgezet en weer honderdduizenden jaren later heeft de wind een loesspakket neergelegd.Het informatiepaneel

Op het bovenstaande paneel staat al verteld hoe de conglomeraten ontstaan zijn en dat ze als hinderlijk afval zijn blijven liggen. Later na afronding van de afgraving zijn de stenen tentoongesteld op de huidige plaats.Zicht op de conglomeraten

Vanuit dit standpunt is goed te zien dat het een hele verzameling stenen is.

Opvallend is ook hier weer dat er uitbundige mosgroei plaats vindt. Kennelijk vindt er geen beheer plaats want het duurt wel enkele jaren voor je een dergelijk mosdek hebt.Geologisch monument of moskwekerij

Aan de onderkant van de stenen en plaatselijk aan de zijkant is de opbouw van de stenen goed herkenbaarMooi zicht aan de onderkant

Van dichtbij, of met de zoomlens, is duidelijk te zien dat we te maken hebben met veel afgeronde kwartsen, kwartsieten en zandstenen. Ook komt er wat hoekiger materiaal voor dat mogelijk wat minder ver door het water getransporteerd is.Detail van de onderkant

Bronnen:
Afbeeldingen:
BOHOteam
Literatuur: Felder, W., 2003. Bodemschatten van Zuid-Limburg. Uitgave: VVV Zuid-Limburg, Natuurhistorisch Museum Maastricht en stichting IKL.

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden