www.zwerfsteneneiland.nl --> 2015_nr 1: IVN Jeugdnatuurclub (PE)

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

2015_nr 1: IVN Jeugdnatuurclub (PE)

10 januari 2015

Rondleider: Peter Enter

Vandaag start Peter Enter met de eerste rondleiding van de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland over het zwerfsteneneiland Maarn in 2015. Het is de IVN Jeugdnatuurclub Heuvelrug en Kromme Rijn. Wie weet zitten er wel rondleiders voor de wat verdere toekomst bij.


IVN Jeugdnatuurclub Heuvelrug en Kromme Rijn

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden