www.aardkundigemonumenten.nl --> Links


Spaarnwoude


Net ten oosten van Haarlem ligt de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Op de kaart is een scherpe overgang te zien tussen stad en platteland. Als we rijden op de Lage Dijk, bij punt 1 op de kaart, zien we in het oosten Spaarnwoude liggen.

> Lees meer

Links


Hieronder vindt u een lijst van interessante links. Wilt u uw link hier ook vermeld hebben? Stuur dan een mailtje naar info@aardkundigewaarden.nl


Het Zwerfsteneneiland Maarn
Dit is de officiele website van de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland. Op de site worden tal van bijzonderheden over natuur en cultuur in de Zanderij Maarn en het zwerfsteneneiland Maarn toegelicht.
www.zwerfsteneneiland.nl

Nederlandse Geologische Vereniging
Sinds 1947 begeleidt de NGV geinteresseerden in de geologie en biedt een platform aan de leden om zich in de geologie verder te ontwikkelen en er plezier aan te beleven. Bindmiddel is het 5 / 6 maal per jaar verschijnende blad Grondboor & Hamer waarin de redactie ruimte geeft aan leden en anderen. Daarin is ook het verenigingsnieuws en nieuws uit de afdelingen opgenomen.
www.geologischevereniging.nl

Geologisch Museum Hofland
Museum Hofland, te Laren, is een geologisch museum gevestigd in het oude tolhuis naast het St.Janskerkhof, van oudsher het centrum van het Gooi. Het museum is ruim dertig jaar geleden opgericht in nauw overleg met de gemeente Laren, aan wie de amateurgeoloog Lucas Hofland bij zijn overlijden in 1969 zijn zwerf-stenencollectie had nagelaten. Sindsdien is de collectie uitgebreid door diverse aanwinsten en schenkingen. Naast het gebouw ligt ook een gesteentetuin.
www.geologischmuseumhofland.nl

Dienstplicht in het regiment genietroepen
Als u wilt weten wat er zich allemaal van ca 1950 tot 1970 in het Geniekamp in Maarn afspeelde, dan kunt u op deze site van Peter Jansen zeer veel verhalen en afbeeldingen aantreffen.
www.dienstplicht.blogspot.com

Wolterholten gesteentetuin
In mijn website www.digitaalzwerfstenenmuseum.nl heb ik bij het onderdeel gesteentetuinen het monument Wolterholten opgenomen. Daarbij heb ik ook vermeld dat er determinatielijsten beschikbaar zijn. Intussen is een uitgebreide toelichting van Ernst J. Kleis beschikbaar. Klik op de homepage bij activiteiten en vervolgens op Wolterholten. Op de site kunt u desgewenst de pdf van de gesteentelijst zelfs als pdf downloaden.
www.knnv.nl/noordwesthoek/

GEA Kring Twente
GEA Kring Twente is een van de kringen van de landelijke Stichting Geologische Aktiviteiten. Zij zijn in hun regio aktief met geologie in het algemeen en een aantal onderdelen hiervan als hobby, zoals het verzamelen van mineralen, gesteenten en micro-mounts.
www.gea-kring-twente.nl

Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt talrijke doelen op het gebied van cultuur en natuurbehoud. De technische bouw van de website www.digitaalzwerfstenenmuseum.nl is in belangrijke mate mogelijk gemaakt door een subsidie van dit fonds. Op www.cultuurfonds.nl kunt u zien hoe u bijvoorbeeld zelf donateur kunt worden.
www.cultuurfonds.nl

De Belemniet
Wil je meer weten over de aarde? Ben je benieuwd naar wat allemaal in de bodem te vinden is en hoe de aarde in de oertijd er uitzag? Wil je meer weten over de dieren en planten die miljoenen jaren geleden op aarde voorkwamen? Vraag je je af wat gesteenten allemaal voor de mens betekenen? Wil je zelf op ontdekkingstocht gaan? Dan ben je bij de geologische website DE BELEMNIET op de juiste plaats.
www.debelemniet.nl

Kijk eens omlaag
Een prachtige en zeer uitgebreide site over allerlei facetten van de geologie, en met name zwerfstenen. Na jaren publiceren en powerpointpresentaties op cd gemaakt te hebben, heeft Harry Huisman zich op veler verzoek en met succes op internet begeven. Dankzij een duidelijke menustructuur is de stortvloed aan informatie voor iedereen toegankelijk.
www.kijkeensomlaag.nl

Keientuin van hunebedcentrum Borger
Voor liefhebbers van zwerfstenen is het bezoeken van een hunebed en zeker van een hunebedcentrum aantrekkelijk. Het Hunebedcentrum Borger heeft echter ook een keientuin. Maar liefst 150 vrachtwagens vol zwerfstenen zijn door Jannes van Echten overal in Drenthe verzameld. De determinatie is in de vertrouwde handen van Harry Huisman.
www.hunebedcentrum.nl

Stichting Geologische Aktiviteiten
Misschien mogen wij ons even voorstellen?Wij, dat is de Stichting Geologische Aktiviteiten, kortweg GEA, die als doelstelling heeft de verbreiding van de belangstelling voor de geologie onder amateurs.

Wij, dat zijn vijf bestuursleden en ruim honderd stafleden, die, gesteund door vele beroepsgeologen als adviseur, aan amateur-geologen de mogelijkheid bieden de kennis over hun hobby te vergroten.

Wij, dat zijn ruim 2000 amateur-geologen die van deze gelegenheid gebruik maken.

Wij, dat zijn de redactie en auteurs van het tijdschrift Gea, dat boordevol geologische informatie staat.

Wij, dat zijn twaalf lokale kringen door het hele land, met maandelijkse bijeenkomsten, excursies en andere activiteiten.

Wij, dat zijn de organisatoren van het Geologisch Evenement Amsterdam, van werkgroepen en cursussen in de verschillende onderdelen van de geologie en van excursies naar geologisch interessante gebieden.

www.gea-geologie.nl


De Grebbeberg


In 1995, het Europees Natuurbeschermingsjaar, werden veel projecten op het gebied van natuur en landschap uitgevoerd. Een heel bijzonder initiatief werd genomen door de provincie Utrecht. Zij stelde de niet-levende natuur centraal met haar idee om een landelijk netwerk te ontwikkelen van Aardkundige Monumenten. Uiteraard werd daarbij begonnen in de provincie Utrecht. Als eerste aardkundig monument werd door gedeputeerde Staten de zuidflank van de Grebbeberg benoemd.

De Grebbeberg is de zuidelijke punt van een tientallen meters hoge stuwwalrug, die in een boog van Amersfoort naar Rhenen loopt.. Deze stuwwal is zon 150.000 jaar geleden gevormd door honderden meters dik landijs dat langzaam van ScandinaviŽ naar Nederland "stroomde". Ooit liep de stuwwal nog verder naar het zuiden om vervolgens weer naar het noorden om te buigen en aan te sluiten op de stuwwal van Ede - Wageningen.

Door het woeste water van de Rijn werd de zuidelijke punt van de stuwwalboog langzamerhand weggeslagen en naar zee getransporteerd. Wat overbleef was een zeer steile helling voor Nederlandse begrippen. We denken immers vaak dat Nederland zo plat is als een pannenkoek. Via een bielzen trap kunnen we de steile helling beklimmen en bij goed weer boven van een prachtig uitzicht over het rivierengebied genieten.

> Lees meer