www.aardkundigemonumenten.nl --> Links


De Dommel dl 2; winter


Op voorgaande foto is al prachtig te zien dat de Dommel bij recent hoogwater zand op de oevers heef afgezet. Niemand heeft daar nog gelopen en de stroomribbels zijn nog intact. In de schaduw van een kleine barriere heeft zich nog een fraaie afzetting gevormd.

> Lees meer

Links


Hieronder vindt u een lijst van interessante links. Wilt u uw link hier ook vermeld hebben? Stuur dan een mailtje naar info@aardkundigewaarden.nl


Het Zwerfsteneneiland Maarn
Dit is de officiele website van de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland. Op de site worden tal van bijzonderheden over natuur en cultuur in de Zanderij Maarn en het zwerfsteneneiland Maarn toegelicht.
www.zwerfsteneneiland.nl

Nederlandse Geologische Vereniging
Sinds 1947 begeleidt de NGV geinteresseerden in de geologie en biedt een platform aan de leden om zich in de geologie verder te ontwikkelen en er plezier aan te beleven. Bindmiddel is het 5 / 6 maal per jaar verschijnende blad Grondboor & Hamer waarin de redactie ruimte geeft aan leden en anderen. Daarin is ook het verenigingsnieuws en nieuws uit de afdelingen opgenomen.
www.geologischevereniging.nl

Geologisch Museum Hofland
Museum Hofland, te Laren, is een geologisch museum gevestigd in het oude tolhuis naast het St.Janskerkhof, van oudsher het centrum van het Gooi. Het museum is ruim dertig jaar geleden opgericht in nauw overleg met de gemeente Laren, aan wie de amateurgeoloog Lucas Hofland bij zijn overlijden in 1969 zijn zwerf-stenencollectie had nagelaten. Sindsdien is de collectie uitgebreid door diverse aanwinsten en schenkingen. Naast het gebouw ligt ook een gesteentetuin.
www.geologischmuseumhofland.nl

Dienstplicht in het regiment genietroepen
Als u wilt weten wat er zich allemaal van ca 1950 tot 1970 in het Geniekamp in Maarn afspeelde, dan kunt u op deze site van Peter Jansen zeer veel verhalen en afbeeldingen aantreffen.
www.dienstplicht.blogspot.com

Wolterholten gesteentetuin
In mijn website www.digitaalzwerfstenenmuseum.nl heb ik bij het onderdeel gesteentetuinen het monument Wolterholten opgenomen. Daarbij heb ik ook vermeld dat er determinatielijsten beschikbaar zijn. Intussen is een uitgebreide toelichting van Ernst J. Kleis beschikbaar. Klik op de homepage bij activiteiten en vervolgens op Wolterholten. Op de site kunt u desgewenst de pdf van de gesteentelijst zelfs als pdf downloaden.
www.knnv.nl/noordwesthoek/

GEA Kring Twente
GEA Kring Twente is een van de kringen van de landelijke Stichting Geologische Aktiviteiten. Zij zijn in hun regio aktief met geologie in het algemeen en een aantal onderdelen hiervan als hobby, zoals het verzamelen van mineralen, gesteenten en micro-mounts.
www.gea-kring-twente.nl

Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt talrijke doelen op het gebied van cultuur en natuurbehoud. De technische bouw van de website www.digitaalzwerfstenenmuseum.nl is in belangrijke mate mogelijk gemaakt door een subsidie van dit fonds. Op www.cultuurfonds.nl kunt u zien hoe u bijvoorbeeld zelf donateur kunt worden.
www.cultuurfonds.nl

De Belemniet
Wil je meer weten over de aarde? Ben je benieuwd naar wat allemaal in de bodem te vinden is en hoe de aarde in de oertijd er uitzag? Wil je meer weten over de dieren en planten die miljoenen jaren geleden op aarde voorkwamen? Vraag je je af wat gesteenten allemaal voor de mens betekenen? Wil je zelf op ontdekkingstocht gaan? Dan ben je bij de geologische website DE BELEMNIET op de juiste plaats.
www.debelemniet.nl

Kijk eens omlaag
Een prachtige en zeer uitgebreide site over allerlei facetten van de geologie, en met name zwerfstenen. Na jaren publiceren en powerpointpresentaties op cd gemaakt te hebben, heeft Harry Huisman zich op veler verzoek en met succes op internet begeven. Dankzij een duidelijke menustructuur is de stortvloed aan informatie voor iedereen toegankelijk.
www.kijkeensomlaag.nl

Keientuin van hunebedcentrum Borger
Voor liefhebbers van zwerfstenen is het bezoeken van een hunebed en zeker van een hunebedcentrum aantrekkelijk. Het Hunebedcentrum Borger heeft echter ook een keientuin. Maar liefst 150 vrachtwagens vol zwerfstenen zijn door Jannes van Echten overal in Drenthe verzameld. De determinatie is in de vertrouwde handen van Harry Huisman.
www.hunebedcentrum.nl

Stichting Geologische Aktiviteiten
Misschien mogen wij ons even voorstellen?Wij, dat is de Stichting Geologische Aktiviteiten, kortweg GEA, die als doelstelling heeft de verbreiding van de belangstelling voor de geologie onder amateurs.

Wij, dat zijn vijf bestuursleden en ruim honderd stafleden, die, gesteund door vele beroepsgeologen als adviseur, aan amateur-geologen de mogelijkheid bieden de kennis over hun hobby te vergroten.

Wij, dat zijn ruim 2000 amateur-geologen die van deze gelegenheid gebruik maken.

Wij, dat zijn de redactie en auteurs van het tijdschrift Gea, dat boordevol geologische informatie staat.

Wij, dat zijn twaalf lokale kringen door het hele land, met maandelijkse bijeenkomsten, excursies en andere activiteiten.

Wij, dat zijn de organisatoren van het Geologisch Evenement Amsterdam, van werkgroepen en cursussen in de verschillende onderdelen van de geologie en van excursies naar geologisch interessante gebieden.

www.gea-geologie.nl


Peelrandbreuk


De onderstaande geologische kaart geeft met een oranje kleur een duidelijk begrensde, van zuidoost naar noordwest lopende, zone aan. Dit is de Roerdalslenk die in de laatste honderdduizend jaar is opgevuld met beekafzettingen en dekzanden. Zowel in het westen als in het oosten komen deze afzettingen slechts plaatselijk en veel minder dik voor. De Peelrandbreuk vormt hier de opmerkelijk rechte grens tussen de Roerdalslenk en de Peelhorst.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de daling van de slenk niet schoksgewijs plaatsvindt, bijvoorbeeld bij aardbevingen (Uden, 1932; Roermond, 1992). De daling vindt namelijk heel geleidelijk plaats met een snelheid van circa een centimeter per eeuw. Dat lijkt te verwaarlozen, maar we moeten niet vergeten dat we met geologie te maken hebben en niet met leeftijden van mensen. Als gedurende het kwartair een daling van een cm per eeuw plaatsvindt, dan resulteert dat uiteindelijk in een hoogteverschil van meer dan 200 meter. Zoals gezegd heeft extra sedimentatie door rivieren, beken en de wind de daling nagenoeg bijgehouden en heeft de argeloze passant hier niet in de gaten wat voor bijzondere geologische processen hier gespeeld hebben. Hooguit zal hij zich verbazen over het roestige water dat hier voorkomt.

Op onderstaande hoogtekaart staan in blauw de laagste gebieden aangegeven. Na groen en geel komen we in het bruin bij de hoogste gebieden. Opvallens is de smalle gele en bruine rug die diagonaal door het beeld loopt. Dat zijn de Bedafse Bergen. Een in de Roerdalslenk gelegen dekzandrug is hier opgestoven tot rijen hoge landduinen. Dit stuifzandgebied is zeker een bezoek waard, maar nu denken we deze hoge rug even weg.

Dan valt een hoogteverschil aan de rechterzijde van de hoogtekaart op in de vorm van een tamelijk rechte lijn. Hier ligt in de omgeving van Uden de Peelrandbreuk. De rode cijfers geven de fotopunten aan van de hieronder volgende afbeeldingen. We gaan deze punten langs lopen om een idee te krijgen of en hoe de breuk in het terrein zichtbaar is.

> Lees meer