www.aardkundigemonumenten.nl --> Links


Plantage Willem III


Tussen Amerongen en Rhenen vormt de Utrechtse Heuvelrug de noordelijke begrenzing van de rivier de Rijn. De laaggelegen uiterwaarden grenzen via een enkele meters hoge steilrand aan de zandgronden. Op bovenstaande foto is van linksonder naar rechtsboven de overgang tussen verschillende landschapstypen herkenbaar. Langs de rijn liggen de uiterwaarden met kleiputten en een steenfabriek. Na de steilrand volgt eerst de weg met aangrenzende bebouwing en vervolgens een niet beboste zone. Deze bestaat uit smeltwaterafzettingen van het landijs. Vervolgens klimmen we verder tegen de zwaarbeboste stuwwal op, om uiteindelijk weer af te dalen naar de Gelderse Vallei, waarin op de achtergrond Veenendaal zichtbaar is.

> Lees meer

Links


Hieronder vindt u een lijst van interessante links. Wilt u uw link hier ook vermeld hebben? Stuur dan een mailtje naar info@aardkundigewaarden.nl


Het Zwerfsteneneiland Maarn
Dit is de officiele website van de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland. Op de site worden tal van bijzonderheden over natuur en cultuur in de Zanderij Maarn en het zwerfsteneneiland Maarn toegelicht.
www.zwerfsteneneiland.nl

Nederlandse Geologische Vereniging
Sinds 1947 begeleidt de NGV geinteresseerden in de geologie en biedt een platform aan de leden om zich in de geologie verder te ontwikkelen en er plezier aan te beleven. Bindmiddel is het 5 / 6 maal per jaar verschijnende blad Grondboor & Hamer waarin de redactie ruimte geeft aan leden en anderen. Daarin is ook het verenigingsnieuws en nieuws uit de afdelingen opgenomen.
www.geologischevereniging.nl

Geologisch Museum Hofland
Museum Hofland, te Laren, is een geologisch museum gevestigd in het oude tolhuis naast het St.Janskerkhof, van oudsher het centrum van het Gooi. Het museum is ruim dertig jaar geleden opgericht in nauw overleg met de gemeente Laren, aan wie de amateurgeoloog Lucas Hofland bij zijn overlijden in 1969 zijn zwerf-stenencollectie had nagelaten. Sindsdien is de collectie uitgebreid door diverse aanwinsten en schenkingen. Naast het gebouw ligt ook een gesteentetuin.
www.geologischmuseumhofland.nl

Dienstplicht in het regiment genietroepen
Als u wilt weten wat er zich allemaal van ca 1950 tot 1970 in het Geniekamp in Maarn afspeelde, dan kunt u op deze site van Peter Jansen zeer veel verhalen en afbeeldingen aantreffen.
www.dienstplicht.blogspot.com

Wolterholten gesteentetuin
In mijn website www.digitaalzwerfstenenmuseum.nl heb ik bij het onderdeel gesteentetuinen het monument Wolterholten opgenomen. Daarbij heb ik ook vermeld dat er determinatielijsten beschikbaar zijn. Intussen is een uitgebreide toelichting van Ernst J. Kleis beschikbaar. Klik op de homepage bij activiteiten en vervolgens op Wolterholten. Op de site kunt u desgewenst de pdf van de gesteentelijst zelfs als pdf downloaden.
www.knnv.nl/noordwesthoek/

GEA Kring Twente
GEA Kring Twente is een van de kringen van de landelijke Stichting Geologische Aktiviteiten. Zij zijn in hun regio aktief met geologie in het algemeen en een aantal onderdelen hiervan als hobby, zoals het verzamelen van mineralen, gesteenten en micro-mounts.
www.gea-kring-twente.nl

Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt talrijke doelen op het gebied van cultuur en natuurbehoud. De technische bouw van de website www.digitaalzwerfstenenmuseum.nl is in belangrijke mate mogelijk gemaakt door een subsidie van dit fonds. Op www.cultuurfonds.nl kunt u zien hoe u bijvoorbeeld zelf donateur kunt worden.
www.cultuurfonds.nl

De Belemniet
Wil je meer weten over de aarde? Ben je benieuwd naar wat allemaal in de bodem te vinden is en hoe de aarde in de oertijd er uitzag? Wil je meer weten over de dieren en planten die miljoenen jaren geleden op aarde voorkwamen? Vraag je je af wat gesteenten allemaal voor de mens betekenen? Wil je zelf op ontdekkingstocht gaan? Dan ben je bij de geologische website DE BELEMNIET op de juiste plaats.
www.debelemniet.nl

Kijk eens omlaag
Een prachtige en zeer uitgebreide site over allerlei facetten van de geologie, en met name zwerfstenen. Na jaren publiceren en powerpointpresentaties op cd gemaakt te hebben, heeft Harry Huisman zich op veler verzoek en met succes op internet begeven. Dankzij een duidelijke menustructuur is de stortvloed aan informatie voor iedereen toegankelijk.
www.kijkeensomlaag.nl

Keientuin van hunebedcentrum Borger
Voor liefhebbers van zwerfstenen is het bezoeken van een hunebed en zeker van een hunebedcentrum aantrekkelijk. Het Hunebedcentrum Borger heeft echter ook een keientuin. Maar liefst 150 vrachtwagens vol zwerfstenen zijn door Jannes van Echten overal in Drenthe verzameld. De determinatie is in de vertrouwde handen van Harry Huisman.
www.hunebedcentrum.nl

Stichting Geologische Aktiviteiten
Misschien mogen wij ons even voorstellen?Wij, dat is de Stichting Geologische Aktiviteiten, kortweg GEA, die als doelstelling heeft de verbreiding van de belangstelling voor de geologie onder amateurs.

Wij, dat zijn vijf bestuursleden en ruim honderd stafleden, die, gesteund door vele beroepsgeologen als adviseur, aan amateur-geologen de mogelijkheid bieden de kennis over hun hobby te vergroten.

Wij, dat zijn ruim 2000 amateur-geologen die van deze gelegenheid gebruik maken.

Wij, dat zijn de redactie en auteurs van het tijdschrift Gea, dat boordevol geologische informatie staat.

Wij, dat zijn twaalf lokale kringen door het hele land, met maandelijkse bijeenkomsten, excursies en andere activiteiten.

Wij, dat zijn de organisatoren van het Geologisch Evenement Amsterdam, van werkgroepen en cursussen in de verschillende onderdelen van de geologie en van excursies naar geologisch interessante gebieden.

www.gea-geologie.nl


Texel


Naar deze geomorfologische kaart zal in het onderstaande enkele keren verwezen worden.

Eerst maar eens wat frisse lucht opdoen op het strand. Het is vloed en het stand is daardoor relatief smal. Goed is te zien dat naar links het strand flink daalt door de aanwezigheid van een geul evenwijdig aan het strand. Bij eb vallen ook zandbanken zeewaarts van de geul droog. Je gaat er gemakkelijk aan voorbij, maar hier zie je aardkundige processen in de vorm van erosie en sedimentatie in actie.

> Lees meer