www.aardkundigemonumenten.nl --> Overzicht


Nieuwvliet 2: processen


Hier is bij laagwater een kleibank zichtbaar die afkalft door de kracht van de golven. Kleine steilrandjes zijn zichtbaar waar brokken uit de kleibank zijn weggevoerd.

> Lees meer

Overzicht aardkundige monumenten